Sun Flower - Mario World Klasifikasi Jenis-jenis Sungai | Bumblebee

Klasifikasi Jenis-jenis Sungai


a.    Berdasarkan struktur batuan yang dilalui
·      Sungai anteseden
Merupakan sungai yang dapat mengimbangi pengangkatan lapisan batuan yang dilaluinya.
Contoh : sungai Oya di Jogjakarta
·      Sungai epigenesa
Merupakan sungai yang terus menerus mengikis batuan yang dilaluinya sehingga mencapai batuan induk.
Contoh : sungai Colorado

b.   Berdasarkan arah aliran

·      Sungai konsekuen
Merupakan sungai yang arah alirannya sesuai kemiringan batuan.
·      Sungai subsekuen
Merupakan sungai  yang arah alirannya tegak lurus sungai konsekuen.
·      Sungai obsekuen
Merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya berlawanan kemiringan batuan.
·      Sungai resekuen
Merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya searah kemiringan batuan.
·      Sungai insekuen
Merupakan sungai yang arah alirannya teratur dan tidak terikat lapisan batuan yang dilaluinya.

c.    Berdasarkan keadaan arah aliran airnya
·      Sungai periodic (intermiten)
Merupakan sungai yang hanya berair pada musim penghujan saja.
·      Sungai episodic (parenial)
Merupakan sungai yang selalu mengalir airnya.

d.   Berdasarkan sumber airnya
·      Sungai hujan
      Merupakan sungai yang airnya berasal dari hujan.
·      Sungai gletser
Merupakan sungai yang airnya berasal dari salju yang mencair (gletser).
·      Sungai campuran
      Merupakan sungai yang airnya berasal dari air hujan maupun gletser.

e.    Berdasarkan pola aliran
·      Sungai radial
Sungai yang mengalir ke segala arah menuju atau meninggalkan pusat. Biasanya terdapat pada daerah cekungan maupun dome.
§  Radial sentrifugal : arah aliran meninggalkan pusat
§  Radial sentripetal : arah aliran menuju pusat
·      Sungai dendritik
Sungai yang alirannya bercabang tidak teratur dengan arah dan sudut yang beragam. Biasanya terdapat di daerah pantai atau plato dengan batuan homogen.
·      Sungai trellis
Percabagan sungai utama dengan anak sungai hampir tegak lurus. Biasanya terdapat pada pegunungan lipatan.
·      Sungai rectangular
Pola percabangan aliran sungai yang berbentuk siku-siku atau hampir siku-siku. Biasanya terdapat pada daerah patahan.
·      Sungai parallel
Pola aliran dengan anak sungai yang sejajar atau hampir sejajar dengan anak sungai lain yang bermuara pada sungai utama atau langsung bermuara ke laut. Biasanya terdapat pada daerah dekat pantai.

6 comment:

Powered by Blogger.

Copyright © / Bumblebee

Template by : Urang-kurai / powered by :blogger